Centrul “WONDER”

Organizație/Grup de inițiativă

Asociația FDP – Protagoniști în Educație

Scurtă descriere a proiectului

Centrul “Wonder” are drept scop îmbunătățirea situației copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), cu impact pozitiv asupra integrării sociale, includerii și menținerii lor în învățământul de masă.
Terapii specifice (logoterapie, kinetoterapie, psihoterapie, art terapie), ateliere creative, activități de socializare, vizite la muzee, excursii sunt servicii de care vor beneficia 45 de copii (6-11 ani) cu CES.
Centrul va fi primul centru de terapie care oferă servicii integrate din București întrucât se adresează copiilor cu dislexie, disgrafie, ADHD, tulburări de comportament și afective, oferind șansa realizării tuturor terapiilor în aceeași locație, oferind suport părinților pentru a susține copilul în procesul educațional. Copiii își vor îmbunătăți șansele de succes la școală dar și în viața personală, iar părinții vor ști cum să-și sprijine copiii. Părinții vor găsi un sprijin real în Centrul Wonder și vor participa la sesiuni de consiliere și workshopuri cu diferite teme.
De asemenea vom oferi suport școlilor, prin resurse didactice adaptate cu situația copilului.

Nevoia/problema căreia îi corespunde proiectul

Părinții sunt copleșiți de eforturile depuse iar copiii sunt lipsiți de participarea la activități sportive, culturale și de socializare. Astăzi sunt copii cu probleme de integrare școlară, mâine vor fi copiii care abandonează școala.
Lipsa unor servicii eficiente îi vor menține în afara sistemului de educație și, mai târziu, în afara vieții sociale și profesionale. Deși au aptitudini pentru anumite domenii, nu reușesc să țină pasul cu cerințele școlare, de obicei, fac parte din grupul de elevi slabi sau indisciplinați și sunt respinși de către colegi, profesori.
Copiii cu CES sunt o categorie puțin vizibilă, confruntată adeseori cu atitudini negative și stereotipe ale celor din jur, neavând posibilitatea să participe activ la viața comunității, să-și descopere și să-și dezvolte potențialul și abilitățile în toate aspectele vieții.
În acest context Centrul Wonder va fi un real sprijin pentru copii dar și pentru părinți prin asigurarea de planuri personalizate de intervenție pentru fiecare copil, activități individuale și de grup, socializare, art terapie, logopedie, kinetoterapie, psihoterapie.

Rezultate dorite în urma implementării proiectului

Îmbunătățirea abilităților de adaptare a 45 de copii cu CES prin participarea la activităti terapeutice, de educație nonformală și consiliere.
Organizarea de ateliere cu diferite teme: Crăciun, Paște, Ziua Copilului și vizite la muzeu, teatru pentru 45 de copii cu CES.
Alături de educație formală și non-formală prin joacă, mișcare și implicare copiii vor fi fericiți, sănătoși și vor socializa mult mai ușor.
Îmbunătatirea abilitătilor parentale pentru un număr de 60 de părinți prin organizarea de workshopuri cu diferite teme.
60 de părinti vor beneficia de îndrumare și suport pentru continuarea la domiciliu a activităților de recuperare.

Obiectiv financiar Swimathon

20000 Lei

Bugetul total necesar pentru implementarea proiectului

291580 lei (1 an) Lei

Durata proiectului

Noiembrie 2020 – Octombrie 2021

Website organizație/proiect

https://www.fdpsr.ro/

Date de contact (coordonator proiect)

Mirela Simionov
0766460936
mirela.simionov@fdpsr.ro