Program de literație “Mă joc și învăț”

Organizație/Grup de inițiativă

Cu Alte Cuvinte

Scurtă descriere a proiectului

Echipa asociației a creat și implementat, în parteneriat cu Școala Gimnazială și cu Primăria din com. Ciorogârla (jud. Ilfov), programul de literație pe baza cărților ilustrate “Mă joc și învăț”.
Programul-pilot a demarat în septembrie 2019 și include 15 elevi din medii defavorizate, repartizați în 2 grupe de nivel. Copiii sunt în clasele II-IV și prezintă dificultăți de scriere și citire, având un mare decalaj de recuperat față de nivelul claselor respective.
Ne propunem ca începând cu anul școlar 2020-2021 să continuăm și să extindem programul în școala din satul alăturat, Dârvari (com. Ciorogârla), unde situația școlară a elevilor este, în general, critică.
Astfel, vom continua să lucrăm cu aproximativ 50 de copii, repartizați în 5 grupe de nivel asemănător. Fiecare grupă va lucra cu un instructor recrutat din comunitate.
Programul de literație “Mă joc și învăț” se bazează pe un concept-cheie din educația remedială, și anume predarea la nivelul potrivit: copiii sunt organizați în grupe de nivel asemănător, indiferent de vârstă sau clasă, iar materialele pedagogice sunt create în funcție de nevoile pe care le au.
Programe educaționale având la bază acest principiu au fost implementate cu succes în multiple comunități dezavantajate din diverse țări (India, Kenya etc), iar numeroasele studii internaționale arată că ele ameliorează semnificativ nivelul elevilor.
Lecțiile au obiective de învățare bazate pe programa școlară, însă activitățile au ca punct de plecare minunate cărți ilustrate, iubite de copii din întreaga lume. Toate materialele pedagogice sunt concepute de echipa asociației, fiecare lecție conținând atât atât ghidul instructorului, cât și fișele elevilor.
În prezent, lecțiile se desfășoară în regim de after-school, de 3 ori pe săptămână (1h30/lecția), la Centrul Social Multifuncțional din Ciorogârla, iar începând cu anul școlar viitor se vor desfășura inclusiv în sălile de clasă din Școala din Dârvari.

Nevoia/problema căreia îi corespunde proiectul

Foarte schematic, datele la care ne raportăm sunt următoarele: în România, 1 copil din 2 trăiește în sărăcie, 1 copil din 5 părăsește școala timpuriu, 2 copii din 5 sunt analfabeți funcționali.
Proiectul de literație „Mă joc și învăț” este un proiect de educație remedială și răspunde următoarelor probleme:
– Decalajul de cunoștințe și de abilități de învățare;
Copiii din medii vulnerabile intră de obicei în ciclul primar cu un decalaj de abilități de învățare, mai ales dacă nu au frecventat grădinița. De aceea, mulți dintre ei nu învață în timp util să citească și să scrie. După o perioada inițială critică, acest decalaj crește rapid deoarece copiii rămân în urmă, pierzându-și motivația, interesul pentru școală și totodată încrederea în sine și în potențialul lor de reușită.
Cert este că elevii pot recupera acest decalaj prin activități pedagogice personalizate, adecvate nivelului lor de cunoștințe.

-Analfabetismul funcțional, la apogeu;
Rezultatele PISA 2018 arată că România are cele mai slabe rezultate din ultimii 9 ani la citire și la matematică. 41% din elevi nu pot ajunge la nivelul 2, acesta fiind nivelul de analfabetism funcțional la citire/lectură.

– Nevoia de cărți ilustrate în programele de literație;
Copiii învață cel mai ușor să citească cu ajutorul cărților ilustrate și prin activități ludice și interactive, care le dezvolta toate competentele de comunicare: citirea, scrierea, înțelegerea textului citit, exprimarea orala.
În România, nu există niciun program de literație bazat pe cărți ilustrate, de aceea am dezvoltat propriile noastre materiale pedagogice. Pe termen mediu, ne propunem ca acest program să fie folosit în cât mai multe școli.

Rezultate dorite în urma implementării proiectului

– 50 de copii din medii defavorizate își vor ameliora semnificativ competentele de literatie, timp de 9 luni: progresul lor va fi monitorizat și evaluat regulat;
– 5 instructori vor beneficia de o formare personalizată și vor fi angajați timp de 9 luni;
– 200 de ore de activități de literație pe grup vor fi realizate în anul școlar 2020 – 2021;
– 20 de cărți ilustrate pentru copii vor face parte din mini-bibliotecă fiecărui grup;
– 5 clase vor fi amenajate pentru a crea un spațiu de învățare prietenos.

Obiectiv financiar Swimathon

39900 Lei

Bugetul total necesar pentru implementarea proiectului

40.000 lei Lei

Durata proiectului

1 an școlar (septembrie 2020 - iunie 2021)

Website organizație/proiect

https://www.cualtecuvinte.com/

Date de contact (coordonator proiect)

Cristina Pîrvu
0744876192
cristina.s.pirvu@gmail.com