SANSA MEDICALA

Organizație/Grup de inițiativă

SOTHIS

Scurtă descriere a proiectului

Prin acest proiect, asociația SOTHIS își propune să strângă fonduri în vederea modernizării, reabilitării și dotării spitalului cf2 din bucurești. în speță, fondurile atrase prin intermediul swimathon vor fi direcționate, în regim de donație, către reabilitarea secției ati-neonatologie din cadrul spitalului.

Nevoia/problema căreia îi corespunde proiectul

Starea în care se află spitalul C.F.2 din București, în speță secția ati-neonatologie din cadrul acestei unități spitalicești, este caracterizată prin lipsa condițiilor igienice de bază și lipsa dotărilor specifice absolut obligatorii pentru asigurarea unui tratament corespunzător aplicat celor peste 1200 de nașteri care se săvârșesc anual, în medie în această unitate.
Această situație nu este cauzată, așa cum ar fi ușor de bănuit, de un management defectuos, ci de o lacună administrativă, generată de prevederi confuze din actele normative care reglementează finanțarea actului medical din românia. Acest spital, deși se află în București, nu este finanțat de către ASSMB și nici de către ministerul sănătății, fiind în patrimoniul și administrarea ministerului transporturilor. Cadrele medicale au mare nevoie de monitoare pentru incubatoare, acestea le vor usura foarte mult munca si in special vor putea eficientiza timpii de raspuns in cazul unor evenimente medicale nefericite care pot aparea in viata noilor nascuti vulnerabili. Timpul de raspuns este critic in astfel de situatii si fara echipamentele minime necesare orice intarziere in administrarea masurilor medicale necesare poate avea un impact nefast pe termen lung.

Rezultate dorite în urma implementării proiectului

Dotarea secției ati-neonatologie din cadrul spitalului C.F.2 cu un monitor dedicat monitorizării funcțiilor vitale în cazul nou-născuților incumbatorizați.
Eficientizarea de peste cinci ori a timpilor de raspunc in situatii de urgenta.

Obiectiv financiar Swimathon

12000 Lei

Bugetul total necesar pentru implementarea proiectului

12000 Lei

Durata proiectului

Pana la 05.01.2020

Website organizație/proiect

https://www.asociatiasothis.ro/

Date de contact (coordonator proiect)

Emanuel Duica
0757609510
emi_duica@yahoo.com