ȘCOALA PRIMARĂ CONCORDIA

Organizație/Grup de inițiativă

ORGANIZAȚIA UMANITARĂ CONCORDIA

Scurtă descriere a proiectului

CONCORDIA va deschide în campusul său educațional din Ploiești o școala primară cu predare intensivă în limba germană și cu cele mai moderne abordări în educație, la nivel european. Capacitatea școlii este de 100 de locuri și se adresează copiilor din familii nevoiașe, dar și altor copii din comunitatea locală care vor sa aibă acces la un program educațional de calitate.
Programul educațional se va baza pe următoarele puncte unice de valoare:
• Toți copii vor avea acces la un curriculum și metodologie de predare bazate pe învățarea prin experiență și vor deveni elevi activi în procesul de învățare.
• Procesul educațional este bidirecțional – copiii și profesorii învață IMPREUNA și se învață RECIPROC.
• Punem pe primul loc individualitatea copilului și ne preocupăm ca fiecare copil sa fie promovat și încurajat.
• Încurajam învațarea socială, în care fiecare copil își asumă rolul de model pentru alți copii și schimbul de cunoștințe intergeneraționale.
• Punem accent pe dezvoltarea de abilități precum: simțul de răspundere, sentimentul de independență, exprimarea individualității.
• Toți copii vor avea acces la activități în natură (în grădina didactică a campusului, unde vor fi educați în spiritul responsabilității ecologice), la o alimentație corectă, la un mediu educațional adecvat prin arhitectură și dotare, la transport și la servicii de after school.
Contrucția școlii este în curs de finalizare și va fi inaugurată în toamna anului 2020. In constructia școlii am urmărit oferirea unui spațiu care sărbătorește diversitatea (sistemul de culori în școală), crearea unui spatiu care să adune copiii și adultii din medii diferite (2 săli de clasă opuse pot fi deschise pentru a crea un spațiu mare, terasa pentru evenimente școlare mari cu oameni din afara școlii), oferirea de echipamente de clasa modulare, orientarea către o gândire durabilă (separarea deșeurilor, compostare etc.).

Nevoia/problema căreia îi corespunde proiectul

Educația are o importanță crucială în dezvoltarea copilului, de aceea acest proiect răspunde unor nevoi care arată o realitate îngrijorătoare, cu șanse mici sau chiar fără perpective de îmbunătățire în perioada următoare: abandonul școlar și educația slabă în rândul copiilor din familii vulnerabile social. Din păcate, în multe zone din țară, sărăcia ajunge sa împiedice accesul la educație de orice nivel, iar educația de calitate, prin metode moderne, așa cum sunt cele propuse de proiectul CONCORDIA, sunt imposibil de accesat de copiii din familii nevoiașe.
Fiecare copil care nu are șanse la o educație de calitate ajunge să fie marginalizat social și devine parte a statisticilor triste privind învățământul, precum: Renunțarea la liceu: 13,8% pana in clasa a VIII-a; Lipsa finanțelor: 2.386 EUR / elev in Romania fata de 6.504 EUR / elev în UE; Copii de etnie romă: 23% neșcolarizați; 40 % dintre copii traiesc în sărăcie extremă; 25% dintre tineri nu sunt în sistemul educațional sau în piața muncii.
Vrem să schimbăm în bine viața unor copii care pornesc în viață cu puține șanse, să îi ajutăm sa aibă o educație de calitate, care le va oferi calea spre descoperire, spre o profesie viitoare care le va aduce o viață mai bună. De asemenea, asigurarea unei educații de calitate într-un mod incluziv, pentru copii din medii sociale diferite, duce la beneficiii ale dezvoltării copiilor, la stimularea inteligenței emoționale și a empatiei și la formarea unor viitori adulți bine integrați social.

Rezultate dorite în urma implementării proiectului

Programul educațional al Școlii primare CONCORDIA se va adresa în prima fază, în anul școlar 2020-2021, copiilor cu vârste începând cu 5-6 ani (clasa 0), iar anual se adauga o nouă clasă de elevi. Estimăm că în primii 5 ani, prin școala primară vom ajuta în mod direct cel puțin 100 de copii cu vârste între 5-10 ani.
Rezultate imediate în urma implementării proiectului:
– Minim 20 copii înscriși în prima serie în cadrul școlii primare (clasa 0)
– Cel puțin 50 % dintre copiii participanți din grupuri vulnerabile social
– Dotarea spațiilor educaționale din școala din jurul acesteia cu materiale educaționale inovatoare, care promovează incluziunea și educația prin experiență (cabinet IT multufunționalm parc de învățare trafic, teren de sport și de joacă, grădină pedagogică)

Obiectiv financiar Swimathon

10000 Lei

Bugetul total necesar pentru implementarea proiectului

200.000 Euro/12 luni Lei

Durata proiectului

12 luni, cu multiplicare anuală

Website organizație/proiect

http://www.concordia.org.ro/acasa/

Date de contact (coordonator proiect)

ANCA SANDU
0722242448
anca.sandu@concordia.org.ro