REGULAMENT
Regulament de participare la Swimathon București 2024


1. Cadrul general de desfășurare Swimathon București

Swimathon este o campanie de atragere de fonduri pentru proiecte din comunitatea locală. Este un mecanism prin care comunitatea interacţionează şi se implică să strângă fonduri pentru proiectele pe care le consideră relevante.

Înotătorii-fundraiseri înscriși în acest eveniment aleg un proiect pe care îl susțin și adună cât mai mulți susținători care îi sprijină prin donații. Susținătorii fac donații astfel susținând variile campanii derulate de către înotătorii-fundraiseri în beneficiul proiectelor participante.

Donațiile pot fi făcute în RON, de ex: 80 lei, 105 lei, 147 lei, 200 lei sau orice altă sumă dorită. Donațiile în alte monede pot fi făcute cu cardul și vor fi înregistrate în platformă sub forma echivalentului lor în RON; tranzacția și suma finală fiind conform politicilor de schimb între băncile procesatoare, cât și a cursului valutar disponibil din ziua tranzacției.

Fondurile strânse vor fi direcționate de către Fundația Comunitară București către organizațiile sau grupurile de inițiativă participante, care și-au înscris proiectele, pe baza unui contract de finanțare nerambursabil. Finanțările vor fi acordate după încheierea procesului de strângere de fonduri, calendarul final fiind agreat cu fiecare proiect în parte.

Proiectele care vor participa la Swimathon București 2024 aplică pentru participare, iar un juriu extern, desemnat de Fundația Comunitară București, va alege proiectele care vor participa la edțtia 2024.

Fiecare proiect ales va plăti o taxă de înscriere în valoare de 250 de lei către Fundația Comunitară București. De asemenea, organizatorul va reține un procent din totalul strâns pentru fiecare proiect, pentru acoperirea unei părți din costurile de organizare după cum urmează:

Pentru cazul în care un proiect nu reușește să strângă 10.000 de lei, organizatorul își rezervă dreptul de a reține o taxă fixă de 1.000 de lei pentru acoperirea unei părți din costurile de organizare a proiectului.

Procentul reținut de către organizator are ca scop acoperirea parțială a cheltuielilor de organizare a Swimathon București, de tipul:

Obiectivul financiar minim pentru fiecare proiect înscris este de 10.000 lei indiferent de numărul de înotători-fundraiseri înscriși (individuali sau în echipă, virtuali sau înotători și la evenimentul de la bazin). Obiectivul financiar minim de strângere de fonduri pentru fiecare înotător-fundraiser înscris este de 1.000 lei.

Pentru fiecare proiect, se vor putea înscrie minimum 10 înotători-fundraiseri care vor putea acționa individual sau în echipe. O echipă este alcătuită din minimum 2, respectiv maximum 5 înotatori-fundraiseri. Atenție! Fiecare proiect participant are responsabilitatea de a atrage cel puțin o echipă completă sau 5 înotători-fundraiseri individuali care vor înota la evenimentul de la bazin.

Pentru a sublinia rolul înotătorului-fundraiser în cadrul Swimathon București, fiecare înotător-fundraiser va achita în momentul înscrierii către organizator (Fundația Comunitară București) suma minimă de 80 de lei; această sumă reprezintă prima donație care va intra în contul proiectului pe care înotătorul-fundraiser îl susține. În cazul neachitării celor min. 80 de lei/înotător-fundraiser ca parte integrantă din procesul de înscriere (prin mijloacele puse la dispoziție pe swimathonbucuresti.ro) înscrierea va fi considerată nefinalizată și va fi anulată după 3 zile lucrătoare.   

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați regulamentul integral (în continuare, mai jos).

Mult succes!

Miruna Nichita
Manager Program la Fundația Comunitară București
Email miruna [at] fundatiacomunitarabucuresti.ro  
swimathonbucuresti.ro 
Mult succes!


2. Regulament înscriere și participare proiecte

Cine poate înscrie proiecte?

Pot înscrie proiecte la Swimathon București 2024, urmând să strângă fonduri pentru acestea, următoarele categorii: organizații non-profit și grupuri de inițiativă.

Criterii de selecție proiecte

Organizații non-profit și grupuri de inițiativă, care:

Etapa 1 – Înscrierea de proiecte:

Organizațiile sau grupurile de inițiativă vor înscrie câte un proiect pe https://swimathonbucuresti.ro/    

Pentru a putea înscrie un proiect este necesară crearea unui cont de utilizator. Dacă există deja creat un cont de utilizator (de la edițiile anterioare) se folosește contul deja existent.

După activarea contului, utilizatorul se va loga în contul aferent si va înscrie un proiect folosind butonul << Crează proiect nou >> și urmărind pașii de pe ecran.

Formularul de înscriere proiecte va fi completat în limba română până la data limita specificată în calendarul oficial. Este necesar să fie completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).

După completarea tuturor câmpurilor, formularul poate fi:

  1. Salvat pentru a fi editat ulterior înainte de a fi trimis în jurizare (Atenție! Proiectele trebuie finalizate și trimise în jurizare prin platformă până cel târziu la data de 13 februarie 2024!)

sau

Etapa 2 – Jurizare proiecte:

Un juriu extern nominalizat de către Fundația Comunitară București va evalua și selecta din totalul proiectelor înscrise proiectele participante la ediția Swimathon București 2024.

Selectăm proiecte care:

Un proiect poate devein vizibil pe website doar după încheierea procesului de selecție și doar în cazul în care a fost aprobat ca proiect participant la ediția 2024.

Etapa 3 – Anunț proiecte participante: Fundația Comunitară București va anunța lista proiectelor participante prin canalele de comunicare disponibile și pe https://swimathonbucuresti.ro/  conform calendarului oficial.

Etapa 4 – Întâlnire proiecte participante: Fundația Comunitară București va organiza împreună cu reprezentanții proiectelor participante o întâlnire de cunoaștere și stabilire a priorităților comune pentru ediția 2024. Fiecare proiect participant va desemna și avea la întâlnire cel puțin un reprezentant. În 2024 această întâlnire va avea loc fizic, în București.

Pe cât posibil, reprezentantul care a participat la întâlnire din partea proiectului va fi și persoana de contact pentru organizator și va avea rolul de responsabil proiect pe durata participării la Swimathon București 2024. Pe lângă responsabilitățile administrative în relație cu organizatorul, responsabilul de proiect va avea și rol de coordonare și gestionare a tuturor problematicilor legate de echipele de înotători-fundraiseri, donatori și donații în context Swimathon București.

Pentru a ajuta și oferi suport responsabilului de proiect pe parcursul desfășurării Swimathon București 2024, organizatorul va desemna din cadrul echipei sale interne o persoană dedicată (buddy). Buddy-ul va interacționa periodic cu responsabilul de proiect pentru a identifica posibile probleme și pentru a găsi împreună soluții. În egala măsură, rolul buddy-ului este de suport, dar și de a identifica cazuri de bune practici, de a comunica idei și practici care pot îmbunătății experiența și rezultatele proiectului participant. 


3. Regulament înscriere și participare înotătorilor-fundraiseri

Înscrierea înotătorilor-fundraiseri:

Înotătorii-fundraiseri se vor înscrie individual sau în cadrul unei echipe pe platforma https://swimathonbucuresti.ro/  

Atenție! Obiectivul financiar minim de strângere de fonduri pentru fiecare înotător-fundraiser înscris este de 1.000 lei.

O echipă poate fi formată din minimum 2 și maximum 5 înotători-fundraiseri, pentru a reprezenta și susține un proiect.

Atenție! Fiecare proiect participant are responsabilitatea de a atrage cel puțin o echipă completă sau 5 înotători-fundraiseri individuali care vor înota la evenimentul de la bazin.

Înotătorii-fundraiseri pot decide să participe în campania de strângere de fonduri ca:

  1. Înotătorii-fundraiseri virtuali, adică pe întreaga perioadă a campaniei de strângere de donații își vor desfășură activitățile online; totodată, înotătorii-fundraiseri virtuali sunt acele persoane care nu doresc să înoate la bazin, în ziua evenimentului Swimathon București 2024;
  2. Înotătorii-fundraiseri care își doresc să înoate și la bazin. Această opțiune va fi exprimată încă de la înscriere, prin formularul de înscriere (vedeți detalii mai jos). Acești înotătorii-fundraiseri vor participa și contribui la campania de strângere de fonduri în egala măsură, strângând fonduri pentru proiectul susținut. În plus, față de înotătorii-fundraiseri virtuali, aceștia vor avea posibilitatea să înoate la bazin, în ziua evenimentului Swimathon București 2024;
  3. Atenție! Deoarece evenimentul de la bazin este un eveniment de comunitate la care proiectele, beneficiarii și susținătorii lor se întâlnesc, înotătorii-fundraiseri virtuali sunt invitați să nu stea de-o parte, ci să ni se alăture din tribune, să își susțină prietenii și cunoscuții care înoată cu aplauze, încurajări și voie bună (vezi detalii pg.11 – Galerie).

În momentul înscrierii, fiecare înotător-fundraiser va opta pentru varianta de a participa sau nu în cadrul evenimentului de la bazin în calitate de înotător (fizic). Atenție! În baza informației furnizate în formularul de înscriere organizatorul va pregăti evenimentul de la bazin, inclusiv va stabili numărul de locuri disponibile, intervalele orare de înot, numărul de zile de desfășurare etc. Completarea incorectă a acestei opțiuni la înscriere atrage după sine posibilități limitate de participare ca înotător fizic la bazin. Prioritate de înot la bazin vor avea înotătorii-fundraiseri care și-au exprimat dorința de participare în momentul înscrierii, prin formularul de înscriere pus la dispoziție pe https://swimathonbucuresti.ro/

După încheierea perioadei de înscriere a înotătorilor-fundraiseri nu se mai pot opera modificări asupra opțiunilor de înscriere a înotătorilor-fundraiseri. 

Pentru a sublinia rolul înotătorului-fundraiser în cadrul Swimathon București, fiecare înotător-fundraiser va achita în momentul înscrierii către Organizator (Fundația Comunitară București) suma minimă de 80 de lei; această sumă reprezintă prima donație care va intra în contul proiectului pe care înotătorul-fundraiser îl susține. În cazul neachitării celor min. 80 de lei/înotător-fundraiser, ca parte integranta din procesul de înscriere (prin mijloacele puse la dispoziție pe https://swimathonbucuresti.ro/), înscrierea va fi considerată nefinalizată și va fi anulată după 3 zile lucrătoare.   

Fiecare echipă de înotători-fundraiseri va desemna un coordonator de echipă; coordonatorul va fi desemnat de către membrii echipei din rândurile lor; atât echipa de înotători-fundraiseri, cât și coordonatorul de echipă vor fi înscriși pe platformă, în momentul înscrierii echipei pe https://swimathonbucuresti.ro/  

Rolul coordonatorului de echipă este:

La Swimathon București se pot înscrie pe https://swimathonbucuresti.ro/ și înotători-fundraiseri minori (individual sau în cadrul unei echipe). Toate responsabilitățile și drepturile înotătorului-fundraiser minor sunt identice cu cele ale unui înotător-fundraiser adult: obiectiv minim de strângere de donații – 1000 de lei/ persoană, achitarea sumei de 80 de lei ca parte integrantă din procesul de înscriere, posibilitatea participării la evenimentul de înot de la bazin (dacă a optat pentru această variantă la înscriere) etc.

În cazul în care înotătorul-fundraiser minor dorește să participle și la evenimentul de la bazin (conform înscrierii), pentru a putea înota, se va solicita la adresa miruna@fundatiacomunitarabucuresti.ro “Declarația pe proprie răspundere”. După ce declarația va fi completată și semnată de părinte/tutorele legal, aceasta trebuie trimisă la aceeași adresă de email, până cel târziu la 10 iunie 2024. Alternativ poate fi adusă în original și la bazin, în ziua evenimentului. Fară această declarație înotătorul-fundraiser minor nu poate intra în bazin pentru a înota. 

Atenție: înotătorii-fundraiseri minori care doresc să înoate la eveniment trebuie să fie apți din punct de vedere fizic să parcurgă fară ajutor sau acompaniere în bazin a unei distanțe de minim 50 de metri (o lungime de bazin). Pentru siguranța sa, înotătorul-fundraiser minor poate folosi dispozitive de ajutor de tip colac, aripioare de înot etc.


4. Regulament donații și campanie de strângere de fonduri

Obiectivul financiar minim pentru fiecare proiect înscris este de 10.000 lei indiferent de numărul de înotători-fundraiseri înscriși (individuali sau în echipă). Obiectivul financiar minim de strângere de fonduri pentru fiecare înotător-fundraiser înscris este de 1.000 lei. Donatorii vor fi atrași în urma campaniilor derulate de către înotătorii-fundraiseri și de organizațiile/ proiectele participante.

Donatorii vor oferi sume fixe pentru susținerea înotătorului-fundraiser, a echipei sau a proiectului favorit (de ex.: 50, 80, 100, 200 de lei sau orice altă sumă dorită, de ex: 47, 135, 289 de lei). Donațiile în alte monede pot fi făcute cu cardul și vor fi înregistrate în platformă sub forma echivalentului lor în RON; tranzacția și suma finală fiind conform politicilor de schimb între băncile procesatoare, cât și a cursului valutar disponibil din ziua tranzacției.

Donațiile vor fi făcute prin intermediul platformei https://swimathonbucuresti.ro/ , donatorii completând un formular (angajament de plată). Donațiile promise prin angajamentele de plată vor fi achitate de către donatori până cel târziu la data de 21 iunie 2024. Donatorii pot opta să susțină unul sau mai mulți înotători-fundraiseri, unul sau mai multe proiecte participante.

Donațiile vor fi făcute direct către Fundația Comunitară București prin următoarele modalitățile de plată:

A. Plata online cu cardul (prin MobilPay) prin platforma https://swimathonbucuresti.ro/  

și/sau

B. Prin transfer bancar - angajament de plată – în contul bancar:

Fundația Comunitară București

CUI 29472532

Cont IBAN RO82 BACX 0000 0006 8633 0004, Banca Unicredit Bank, sucursala Domenii, București cu mențiunea “Donație echipa/ înotătorul _____________________”, până cel târziu la 21 iunie 2024

Atenție! Donațiile făcute cu cardul (prin MobilPay) devin vizibile pe website doar dacă acestea au fost procesate corect, adică plata a fost făcută cu success. În mod normal, o donație realizată cu success devine vizibilă pe website aproape instant.

Atenție! Donațiile făcute prin transfer bancar nu devin vizibile imediat după completarea formularului de donație. Donația prin transfer bancar va apărea pe website doar după ce donatorul a făcut plata în contul Fundației Comunitare București (vedeți datele bancare mai sus), iar banca a procesat transferul. În general, donațiile prin transfer bancar, dacă au fost procesate cu success, vor apărea pe website după aprox 24 de ore.

La solicitare, persoanele juridice pot încheia un contract de sponsorizare pentru suma donată.

Fundația Comunitară București va centraliza donațiile și angajamentele de plată și va trimite participanților informări periodice privind sumele strânse prin https://swimathonbucuresti.ro/   În a 2-a parte a lunii iulie, Fundația Comunitară București va furniza o situație actualizată a sumelor strânse și va vira donațiile primite de fiecare proiect în parte, în cel mai scurt timp de la eveniment, dar nu mai târziu de 15 septembrie 2024.

Altele

Pentru stimularea campaniilor de strângere de fonduri și suportul creativ al înotătorilor-fundraiseri, aceștia vor primi periodic, de la organizator, provocări virtuale pe care sunt invitați să le îndeplinească. Strângerea de fonduri nu este limitată și/sau nu depinde în nici un fel de îndeplinirea acestor provocări virtuale. Înotătorii-fundariseri (cât și proiectele) sunt încurajați să abordeze metodele pe care le consideră oportune pentru a-și atinge obiectivele de strângere de donații stabilite.

În funcție de sponsorii finali Swimathon București, organizatorul poate decide acordarea unor premii precum:


5. Termeni și condiții Swimathon București

5.1 Proiectele selectate și participante la ediția 2024 Swimathon București vor fi de acord cu următoarele:

5.2 Înscriindu-se pe https://swimathonbucuresti.ro/ înotătorii-fundraiseri vor fi de acord cu următoarele:

5.3 Făcând o donație pe https://swimathonbucuresti.ro/ donatorii vor fi de acord cu următoarele:


6. Regulamentul evenimentului de înot de la bazin

Fundația Comunitară București ia în calcul și organizarea unui eveniment de comunitate, o întâlnire fizică cu tematică sportivă – înot. Regulamentul prezentat în cele ce urmează pleacă de la premisa că organizarea unui astfel de eveniment va fi posibilă conform calendarului și formatului descris si nu vor exista cazuri de forță majoră (crize sanitare, umanitare, conflicte civile sau armate etc). Dacă va fi cazul, modificările aduse calendarului, formatului de eveniment sau regulamentului de participare vor fi anunțate de către organizator în cel mai scurt timp prin canalele sale oficiale și publice.

Cine poate înota la evenimentul de înot de la bazin?

La eveniment pot participa doar persoanele care întrunesc cumulativ următoarele criterii:

  1. Înotătorii-fundrasieri care și-au exprimat dorință de a înotă încă de la înscriere, prin completarea corectă a formularului de înscriere;
  2. Înotători-fundraiseri înscriși prin https://swimathonbucuresti.ro/
  3. Înotători-fundraiseri care și-au achitat integral taxa de înscriere de min. 80 de lei (prima dontie făcută pentru proiectul susținut);
  4. Înotători-fundraiseri care au participat activ la campania de strângere de fonduri și au atras donații pentru proiectul susținut;
  5. Înotătorii-fundraiseri care și-au făcut check-in-ul (cu ajutorul coordonatorului de echipă sau ei înșiși) în termenele limită puse la dispoziție de către organizator;
  6. Înotători-fundraiseri apți din punct de vedere fizic să parcurgă fară ajutor sau acompaniere în bazin a unei distanțe de minim 50 de metri (o lungime de bazin). Pentru siguranța sa, înotătorul-fundraiser poate folosi dispozitive de ajutor de tip colac, plută ajutătoare etc.

Cum se face alocarea în bazin?

Reguli de participare la evenimentul de la bazin? Cum se înoată?

Pe parcursul celor două zile, desfășurarea seriilor de înot va fi identică și se vor desfășura succesiv până la încheierea evenimentului, în fiecare zi.

Toți înotătorii-fundraiseri care îndeplinesc condițiile de participare (vezi mai sus secțiunea << Cine poate participa la evenimentul de înot de la bazin?>>) se vor prezenta la bazin în ziua evenimentului cu aprox. 40-45 de minute înainte de ora de start a intervalului de înot ales pentru:

Atenție! Înotătorii-fundraiseri participanți la eveniment și alocați în bazin prin sistemul de check-in nu mai pot fi înlocuiți după închiderea procesului de check-in. De asemenea, înotătorii-fundraiseri participanți la evenimentul de înot nu pot fi înlocuiți la fața locului de către un alt înotător-fundraiser (sau altă persoană din afara celor înscrise ca înotători-fundraiseri pe https://swimathonbucuresti.ro/)

Cum se desfășoară o serie de înot?

Între fiecare serie de înot există o pauză de 15 minute. În cele 15 minute disponibile înotătorii care tocmai și-au încheiat sesiunea de înot vor fi invitați la panou pentru a li se înmână medaliile și a face fotografii împreună cu co-echipierii. În paralel, înotătorii care se pregătesc să ia startul vor face încălzirea alături de un antrenor, după care vor avea ocazia să intre în atmosferă și să facă ultimele ajustări de strategie împreună cu co-echipierii de pe același culoar.

Galerie și public larg

Cele două zile de eveniment de la bazin sunt un moment excelent pentru comunitatea Swimathon București să se revadă, să schimbe idei, să susțină înotătorii din bazin și să se bucure de întâlnirea cu alți oameni care fac valuri de bine. Drept urmare, Fundația Comunitara București, organizatorul Swimathon București, încurajează prezența la eveniment a unui număr cât mai mare de susținători în tribune: înotători-fundraiseri virtuali, donatori, prietenii, colegii și familiile celor care înoată, reprezentanții proiectelor participante și beneficiarii programelor lor! Susținătorii sunt așteptați la bazin cu vuvuzele, fluiere, pancarte de susținere pictate și create de ei, baloane și orice alte dispozitive care pot încuraja cu success înotătorii din bazin!

Pentru buna desfășurare a evenimentului, accesul publicului larg (susținătorii) va fi posibil doar în tribune; semne de direcționare vor fi amplasate la fața locului și voluntarii vor putea oferi detalii de orientare. De asemenea, organizatorul va pune la dispoziție în perimetrul evenimentului, pentru toți participanții și publicul larg, o zonă de destindere în aer liber cu standuri de unde vor putea fi achiziționate mâncare și băuturi răcoritoare.

Alte considerente

Din cauza incertitudinilor timpurilor pe care le trăim și în cazul unor evenimente care depășesc capacitățile și abilitățile organizatorului, Fundația Comunitara București își rezervă dreptul de a opta pentru desfășurarea Swimathon București 2024 doar în spațiu virtual. Organizatorul va face tot ce îi stă în putere să organizeze evenimentul fizic și cu public. În caz de forță majoră, modificările aduse calendarului, formatului de eveniment sau regulamentului de participare vor fi anunțate de către organizator în cel mai scurt timp prin canalele sale oficiale și publice.

Din 2013, Fundația Comunitară București organizează anual Swimathon București.

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BUCUREȘTI

https://fundatiacomunitarabucuresti.ro